Achievers

Name Stream Percentage
SAUMYA GUPTA PCB 95.20%
JAGRITI SINGH PCM 95.00%
ZOHA MERAJ PCB 94-80%
RITIK KUMAR GUPTA PCM 94.60%
SHRIYA JAISWAL PCB 94.40%
ANSHIKA SANJAY VERMA PCM 94.20%
SHOURYA SURYAVANSHI PCM 93.60%
SOUMY PRATAP SINGH PCM 93.40%
ANJALI PCM 93.40%
SUMIT RAVI COM 93.20%
ABHISHEK KUMAR MAURYA PCM 93.20%
KESHAV BANKA PCM 93.00%
MOHD ADNAN TALHA PCM 92.80%
KUNAL RASTOGI COM 92.20%
ABHISHEK JAIN COM 91.60%
UJJWAL GUPTA PCM 91.60%
ANCHAL SRIVASTAVA PCB 91.40%
VAIBHAV SINGH PCM 91.40%
ADITYA NANDAN PCM 91.00%
MOHAMMAD ATIF KHALID PCB 90.00%
TARU SUDHIR VERMA PCM 89.80%
MOHAMMED SAIF ALI KHAN PCB 89.60%